شماره گواهی مورد نظر خود را انتخاب کنید :

خرید بیمه عمر توسط موبایل در بیمه کارآفرین

1399/09/09
علیرضا حجتی معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه کارآفرین در سخنانی درباره فروش آنلاین بیمه های زندگی بیان کرد:«در راستای دستیابی به این هدف مهم و ارزنده تغییر و اصلاح استراتژی فروش در رشته بیمه های عمر از حالت سنتی به شیوه فن آوری محور و آماده سازی بستر مناسب جهت اجرای این استراتژی دارای اهمیت می باشد نخستین گام در این راستا بازنگری قوانین و مقررات داخلی، اصلاح شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه، تغییر نگرش و دیدگاه کارشناسان و شبکه فروش شعب، برطرف نمودن دغدغه های شبکه فروش و تقویت آن به جای حذف شبکه- اطمینان دهی به نمایندگان و کارگزاران در خصوص امنیت اطلاعات - جذابیت و راحتی فروش آنلاین در مقایسه با روش های قدیمی می باشد. لذا در فاز اول موضوع حذف فرم پیشنهاد دستی و قبولی فرم‌پیشنهاد به صورت آنلاین و قبولی امضای الکترونیک در دستور کار بیمه کارآفرین قرار گرفت که با برگزاری جلسات کارشناسی راهکار این موضوع تدوین و مشخص گردید. با این اقدام، گام بسیار ارزشمندی در تسهیل فرآیند صدور صورت پذیرفت. در ادامه مسیر موضوع دریافت حق بیمه به صورت آنلاین، ارجاع به پزشک در صورت لزوم، ارجاع به آزمایشگاه و بسیاری از موارد دیگر مطرح گردید که خوشبختانه با تلاش مستمر همکاران بیمه‌کارآفرین فروش بیمه های آنلاین عمر و همزمان با حضور ریاست محترم کل بیمه مرکزی جناب آقای دکتر سلیمانی در تاریخ 99/06/04 آغاز شد.
درباره ما

شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) با شناسه ملی 10102425969 و کد اقتصادی 411111176498 در چارچوب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت، در تاریخ 1381/12/27 به شماره ۲۰۰۸۴۵ به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت شماره 5191 در تاریخ 1382/02/28 فعالیت خود را در سطح کشور به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی آغاز کرده است . شرکت بیمه کارآفرین در انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی به فعالیت مستقیم بیمه گری می پردازد و از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری می نمایند. ترکیب سهامداران: بالغ بر 70 درصد از سهام شرکت متعلق به سهامداران حقیقی و حدود 30 درصد سهامداران حقوقی هستند