شماره گواهی مورد نظر خود را انتخاب کنید :

آگهی دعوت به مجمع فوق العاده بیمه کارآفرین (سهامی عام)

1399/10/12
آگهی دعوت به مجمع فوق العاده بیمه کارآفرین (سهامی عام) بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) به شماره ثبت 200845 و شناسه ملی 10102425969 دعوت به عمل می آید، در جلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در "محل سالن کنفرانس بیمه کارآفرین" و با دستور جلسه زیر برگزار می گردد حضور بهم رسانند. زمان: ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1399/9/27 مکان: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه هفدهم (شفق)، پلاک 5 سهامداران و یا وکلای قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند در ساعات اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/9/26 به نشانی دفتر مرکزی بیمه کارآفرین واقع در میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه هفدهم (شفق)، پلاک 5 اداره سهام مراجعه نمایند. ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیومت را حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع فوق العاده به اداره سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود. با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی میبایست اصل معرفی نامه با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت را، جهت حضور ارائه نمایند. لازم به یادآوری است که نشست مجمع بصورت مستقیم از طریق آدرس زیر قابل مشاهده می باشد. https://www.aparat.com/karafarininslive/live دستور جلسه: تقلیل اعضای هیات مدیره از 7 نفر به 5 نفر و اصلاح ماده 29 اساسنامه شرکت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود(بازرسی قانونی شرکت بیمه کارآفرین-سهامی عام)
درباره ما

شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) با شناسه ملی 10102425969 و کد اقتصادی 411111176498 در چارچوب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت، در تاریخ 1381/12/27 به شماره ۲۰۰۸۴۵ به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت شماره 5191 در تاریخ 1382/02/28 فعالیت خود را در سطح کشور به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی آغاز کرده است . شرکت بیمه کارآفرین در انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی به فعالیت مستقیم بیمه گری می پردازد و از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری می نمایند. ترکیب سهامداران: بالغ بر 70 درصد از سهام شرکت متعلق به سهامداران حقیقی و حدود 30 درصد سهامداران حقوقی هستند