شماره گواهی مورد نظر خود را انتخاب کنید :

بیمه مسئولیت خودروهای گازسوز

1399/09/24
بیمه کارآفرین با انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه سوختهای جایگزین آمادگی خودرا جهت صدور بیمه نامه مسئولیت خودروهای گاز سوز مراکز مجاز معاینه فنی را با تعهدات بالا و حق بیمه مناسب را به صورت آنلاین اعلام میدارد.
درباره ما

شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) با شناسه ملی 10102425969 و کد اقتصادی 411111176498 در چارچوب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت، در تاریخ 1381/12/27 به شماره ۲۰۰۸۴۵ به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت شماره 5191 در تاریخ 1382/02/28 فعالیت خود را در سطح کشور به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی آغاز کرده است . شرکت بیمه کارآفرین در انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی به فعالیت مستقیم بیمه گری می پردازد و از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری می نمایند. ترکیب سهامداران: بالغ بر 70 درصد از سهام شرکت متعلق به سهامداران حقیقی و حدود 30 درصد سهامداران حقوقی هستند