شماره گواهی مورد نظر خود را انتخاب کنید :

بیمه کار آفرین در 2.5 سال گذشته ازکاهش 54 درصدی ضریب خسارت تا افزایش ده برابری سود آوری

1399/10/18
عملکرد 2.5 سال گذشته بیمه کارآفرین حاکی از حرکت مطمئن این شرکت در عملیات بیمه گری و همچنین سرمایه گذاری ها از محل ذخائر و اندوخته ها است به طوری در این مدت نسبت خسارت این شرکت 27 کاهش داشته است و همچنین سود خالص شرکت بیش از ده برابر افزایش داشته است. به گزارش بانکداری ایرانی ؛ شرکت بیمه کارآفرین درسال 1381 تاسیس شد و یک سال پس از آن فعالیت بیمه گری خود را در انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی آغاز کرد، دارای سرمایه ثبت شده 175 میلیارد تومانی است و در بازار فرابورس ایران در حال فعالیت است . براساس بررسی صورت های مالی بیمه کارآفرین ، این شرکت خصوصی در سال 97 ، یک هزار و 118 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده بود که آن را در سال 98 با 10 درصد افزایش به رقم یک هزار 224 میلیارد تومان رساند، در بخش پرداخت خسارت در سال 97 این شرکت 706 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که درسال 98 خسارت پرداختی به رقم 648 میلیارد تومان رسید که حاکی از کاهش 8 درصدی آن است. این روند در شش ماهه نخست 99 شتاب بیشتری گرفت و حق بیمه ای تولیدی در این دوره زمانی نسبت به شش ماه نخست سال گذشته 26 درصد افزایش یافت و خسارت پرداختی تنها 5 درصد رشد داشته است . عمکرد مطلوب بیمه کارآفرین در 2.5 سال گذشته در عملیات بیمه گری به خوبی در گزارش های مالی این شرکت نمایان است بطوری نسبت خسارت که نشان می دهد چند درصد از حق بیمه تولیدی شرکت خسارت پرداخت شده است در سال 97، 63 درصد بوده است در سال جاری به 36 درصد تقلیل پیدا کرده است و همچنین ضریب خسارت که یک شاخص مهم در عملکرد شرکت های بیمه ای است در این دوره زمانی از 94 درصد درسال 97 به 40 درصد درنیمه نخست سال جاری کاهش یافته است نسبت خسارت می‌تواند وضعیت شرکت را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت نیز بیان کند اما محاسبه ضریب خسارت تنها با پایان یافتن یک دوره مالی قابل بررسی و محاسبه است. شرکت های بیمه ای علاوه برعملیات بیمه گری از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های خود در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های شورای عالی بیمه سرمایه گذاری می کنند، شرکت بیمه کار آفرین در این بخش هم در این دوره زمانی عملکرد مطلوبی داشته است بطوری که سود حاصل از سرمایه گذاری این شرکت در سال 97 ،283 میلیارد تومان بود در نیمه نخست سال جاری به 379 میلیارد تومان رسید که نسبت به نیمه نخست سال گذشته بیش از 100 رشد داشته است .
درباره ما

شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) با شناسه ملی 10102425969 و کد اقتصادی 411111176498 در چارچوب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت، در تاریخ 1381/12/27 به شماره ۲۰۰۸۴۵ به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت شماره 5191 در تاریخ 1382/02/28 فعالیت خود را در سطح کشور به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی آغاز کرده است . شرکت بیمه کارآفرین در انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی به فعالیت مستقیم بیمه گری می پردازد و از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری می نمایند. ترکیب سهامداران: بالغ بر 70 درصد از سهام شرکت متعلق به سهامداران حقیقی و حدود 30 درصد سهامداران حقوقی هستند